VA-guiden

VA-guiden är en medlemstjänst för dig som arbetar med VA-planering, dagvatten och små avlopp. Här hittar du oberoende, heltäckande och tillförlitlig information som hjälper dig att hålla dig uppdaterad, öka din kunskap och ta del av andras erfarenheter och dokument.

Vill du bli vår expert om VA-planering i Uppsala. Läs mer
Vi har nu släppt nya utbildningsfilmer om avlopp. Se filmbiblioteket


VÅRA TJÄNSTER

Avloppsguiden
Avloppsguiden har oberoende information om små avlopp och riktar sig till husägare, myndigheter och branschen.

Vem kan bli medlem?
Kommunernas miljökontor samt länsstyrelsen.

Dagvattenguiden
Dagvattenguiden är en samlingsplats för kunskap, information och erfarenhetsutbyte om dagvatten och dagvattenhantering.

Vem kan bli medlem?
Alla som arbetar med dagvatten.

VA-planeringsguidenVA-planeringsguiden är en nationell kunskapsbank och ett nätverk för kommunal planering av vatten och avlopp.

Vem kan bli medlem?
Alla som arbetar med VA-planering.

 

 

 

 

 

 

 

 

SOM MEDLEM TAR DU DEL AV

omvarldsbevakning Omvärldsbevakning
Håll dig uppdaterad på vad som händer i branschen genom våra redaktörers omvärldsbevakning och nyhetsbrev.

BokhogDokumentbibliotek
I vårt digitala arkiv hittar du kommuners och myndigheters dokument så som dagvattenstrategier och VA-planer.

erfarenhetsutbyteErfarenhetsutbyte
Via våra forum, medlemsträffar och utbildningar utbyter du erfarenheter med andra inom VA-branschen.