Slutseminarium om provtagning i fält 20/3 2018, Gävle

Seminariet bygger på 10 LOVA-projekt som testat en mätmetodik med så kallade surrogatparametrar. Under slutseminariet kommer resultaten tillsammans med förslag på fortsatt utvecklingsarbete från projekten att presenteras.

Förutom att presentera resultat är syftet med seminariet att initiera dialog med branschen och diskutera möjliga vägar framåt för att få till en säker och effektiv uppföljning av minireningsverks funktion.

Slutseminariet vänder sig till alla yrkesverksamma som arbetar med små avlopp. Deltagande sker utan avgift men kräver föranmälan med tanke på lokalen och beställning av fika.

Datum: 20 mars 2018 (Dagen före konferensen Vatten Avlopp Kretslopp)
Tid: kl 13:30 och slutar ca kl 17
Plats: Gävle konserthus, Bo Linde-salen.
Kungsbäcksvägen 22, Gävle. Vägbeskrivning
Avgift: Öppet för alla och fritt deltagande men kräver föranmälan.
Anmälan: Om du deltar på Vatten Avlopp Kretslopp kan du enkelt bocka för en ruta i anmälningsformuläret.
Anmäl dig via formuläret nedan om du enbart vill delta i slutseminariet.
Sista anmälningsdag: 12 mars 2018
Arrangör: VA-guiden
Frågor om slutseminariet: kontakta projektledare Marie Albinsson, Ecoloop, 070-285 63 36

Programpunkter

13.30-15.00 Presentation från LOVA projekt
15.00-15.30 Fika
15.30-17.00 Dialog om vägar framåt för effektiv uppföljning av funktion

Mer information om slutseminariet

Efter slutseminariet håller Avloppsguidens användarförening årsmöte.
Mer information om användarföreningen och årsmötet (kräver login)