Funktionen hos markbaserade avloppsanläggningar – rapport från projekt under 2016

För att få en bättre bild av relativt nya anläggningar har RISE tillsammans med 11 kommuner studerat markbaserade anläggningar som är den dominerande avloppstekniken i Sverige idag. Projektets resultat bygger på utifrån ca 100 anläggningar. Rapporten riktar sig framförallt till myndigheter med målet att öka kunskapen och på längre sikt kvaliteten på nya avloppsanläggningar som byggs.

...

 

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.