Fördjupningskurs avloppsteknik, 12-13 april 2018, Karlstad

Utbildningen omfattar två dagar och genomförs i samarbete med Miljösamverkan Värmland och bygger vidare på utbildningen Juridik och teknik för små avlopp som hölls i Karlstad 5-6 april 2017.

Fokus kommer att ligga på markbaserad teknik, underlag inför ansökan, räkneövningar och typfall.

Målgrupp för denna utbildning är kommunala miljöinspektörer som handlägger ärenden om små avlopp. Målet med utbildningen är att ge deltagarna kunskap och verktyg för att kunna granska tillståndsansökningar och bedöma de föreslagna anläggningarna.

Datum: 12-13 april 2018
Plats: Centrala Karlstad
12/4, Samhällsbyggnadshuset i Karlstad rum ”Solen”. Gustav Lovéns gata 30
13/4, I bibliotekshuset rum ”Kronoparkssalen”. Västra Torggatan 26.
Avgift: 7000 kr, exkl. moms för medlemmar i VA-guiden inom små avlopp. Icke medlem 8000 kr, exkl. moms. Specialpris för deltagare som ingår i Miljösamverkan Värmland, 6000 kr, exkl. moms. I kursavgiften ingår fika och luncher.
Arrangör:  VA-guiden tillsammans med Miljösamverkan Värmland
Frågor om utbildningen:  Ylva Stenström, 070-747 00 77

Utbildningen är fullbokad

Kontakta Ylva Stenström om du vill anmäla dig till en reservplats.

Se alla VA-guidens utbildningar