Juridik och teknik för små avlopp, 17-18 april 2018, Malmö

Två utbildningsdagar med tre experter från Avloppsguidens Fråga experten. Föredrag varvas med diskussionspass utifrån deltagarnas behov.

Vi vill stödja dig att bli bättre på att handlägga ärenden som rör små avlopp så att du känner dig säkrare i inspektörsrollen. Utbildningen ger en grundläggande genomgång av juridik och teknik samt fördjupning inom området små avlopp.

Målet med dagarna är att du ska bli bättre på att granska ansökningar, göra säkrare bedömningar vid tillsyn och ställa rättssäkra krav. Utbildningen är anpassad för kommunala miljöinspektörer som arbetar med små avlopp men även andra aktörer är välkomna att delta.

Datum: 17-18 april 2018
Tid: Dag 1 8.30-16.30, Dag 2 8.30-16.00
Plats: Quality Hotel View, Hyllie stationsväg 29, 215 32 Malmö
Avgift: 6700 kr, exkl. moms för medlemmar i VA-guiden inom små avlopp. Icke medlem 8700 kr, exkl. moms. I kursavgiften ingår fika och luncher.
Sista anmälningsdag: 2018-04-02
Arrangör: VA-guiden
Frågor om utbildningen:  Ylva Stenström, 070-747 00 77

Varmt välkommen!

17-18/4 2018 Juridik och teknik för små avlopp
Anmälan är bindande men kan överlåtas.
För- och efternamn
T.ex. Miljöinspektör, konsult etc
17:e siktar vi på en gemensam middag på Quality Hotel View för de som vill och kan. Obs! Denna aktivitet ligger utanför själva kursen och täcks inte av kursavgiften.
Hos oss hittar du oberoende, heltäckande och tillförlitlig information som hjälper dig att hålla dig uppdaterad, öka din kunskap och ta del av andras erfarenheter och dokument.

Faktureringsuppgifter

Var noga med att ange adress dit faktura för utbildning ska skickas.
Gatuadress eller Box
Skickar

Utbildningen bygger på tre perspektiv:

  1. Naturvetenskapligt och tekniskt perspektiv: Peter Ridderstolpe, WRS
  2. Juristens perspektiv: Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik
  3. Handläggarens perspektiv: Maria Hübinette, Din VA-konsult Hübinette

Peter, Jonas och Maria varvar sina föredrag med diskussioner och avstämningar under dagarna.

Du kommer tillgodogöra dig diskussioner och föredrag bättre om du har viss förkunskap om miljöbalken, avloppsteknik och handläggning av små avlopp. VA-guiden har tagit fram ett par filmer för inspektörer. Dessa kan vara en bra förberedelse inför kursen. Filmerna finansierades av Havs- och vattenmyndigheten och finns på VA-guidens sidor om små avlopp

Ämnen som tas upp under utbildningen:

  • Risker och påverkan från små avlopp
  • Tekniker för avloppsrening – minireningsverk, markbaserad teknik och markretention
  • Kretslopp och BDT-avloppens risker och skyddsbehov
  • Underlag inför rimlighetsavvägningar
  • Att skriva beslut – rättssäkerhet när myndigheten ställer krav
  • Tips och råd om miljökontorens arbetssätt

Den 17:e siktar vi på en gemensam middag på Quality Hotel View för de som vill och kan.
Obs! Denna aktivitet ligger utanför själva kursen och täcks inte av kursavgiften.

Föreläsarna

Jurist med en doktorexamen i miljörätt
Ekolagen Miljöjuridik i Uppsala AB
Miljövetare
Kungälvs kommun samt Din VA-konsult
Biogeovetare med teknisk licenciatexamen i tillämpad ekologi
WRS AB

Klicka på bilden för mer information om respektive föreläsare.

Se alla VA-guidens utbildningar

Från kurstillfället 5-6/4 2017 i Karlstad. Foto: VA-guiden
DELA