Kommunens ansvar enligt 6 § vattentjänstlagen, 5 juni 2018, Stockholm

En utbildningsdag om kommunens ansvar enligt §6 vattentjänstlagen (LAV). En högaktuell fråga då utredningen om hållbara vattentjänster förväntas vara klar under våren 2018. Dagen innehåller föredrag från kommuner och experter samt diskussioner om hur de nya lagförslagen kommer påverka kommunernas va-planering.

Utbildningsdagen riktar sig till tjänstepersoner på kommuner och va-bolag som jobbar med små avlopp och va-planering samt konsulter och branschpersoner.

Exakt plats är inte spikat.
VA-guiden återkommer med inbjudan så snart den är klar.

När? 5 juni 2018
Var? Stockholm
Vem? VA-guiden
Frågor om utbildningen: Marie Albinsson, 070-285 63 36

Se alla VA-guidens utbildningar

DELA