Va-kommunikation, 24 april 2018, Göteborg

En utbildningsdag med fokus på va-kommunikation och va-rådgivning vid va-utbyggnad i omvandlingsområden samt hur vi kan använda kommunikation på ett effektivt sätt i tillsynen av små avlopp. Utbildningen blandar experter och kommunexempel och riktar sig till dig som arbetar som va-strateg, projektledare inom va, va-rådgivare eller på miljökontor.

Målet med utbildningen är att sprida kunskap och erfarenhet om effektiv kommunikation och samt diskutera hur vi ska möta upp behovet av rådgivning och information vid utbyggnad och åtgärdande av små avlopp.

Se hela programmet här

Datum: 24 april 2018
Tid: 09:00–16:30
Plats: Göteborgs stadsmuseum, Norra hamngatan 12, Göteborg, länk till karta
Sista anmälningsdag: 9 april 2018
Avgift:
 3900 kr, exkl. moms för medlemmar i VA-guiden inom va-planering. Icke medlem 4800 kr, exkl. moms. I kursavgiften ingår fika och lunch.
Arrangör: VA-guiden AB
Frågor om kursen: Marie Albinsson, marie.albinsson@vaguiden.se, 070-285 63 36

24/4 2018 Va-kommunikation i Göteborg
Anmälan är bindande men kan överlåtas.
För- och efternamn
T.ex. VA-ingenjör, miljöinspektör, konsult på namnskylten
Hos oss hittar du oberoende, heltäckande och tillförlitlig information som hjälper dig att hålla dig uppdaterad, öka din kunskap och ta del av andras erfarenheter och dokument.

Faktureringsuppgifter

Var noga med att ange adress dit faktura för utbildning ska skickas.
Gatuadress eller Box
Skickar