Juridik

Här samlar vi olika typer av inlägg som rör juridik och dagvatten såsom domar, planbestämmelser m.m.

Ny tillsynsvägledning för att bedöma översvämningsrisker

Boverket har tagit fram en ny tillsynsvägsledning avseende översvämningsrisker med syftet att ge stöd åt länsstyrelserna vid granskning av detaljplaner. Tanken är att vägledningen ska...

Hur juridiskt hantera översvämmad uppfart av dagvatten från grannens fastighet?

Fråga: En fastighetsägare (Fastighetsägare 1) utanför verksamhetsområde för dagvatten och detaljplanelagt område kan inte köra upp sin bil på sin uppfart eftersom den kontinuerligt...

Krav om fördröjning av 100-års regn juridiskt möjlig? Expertsvar

Är det lämpligt och ens juridiskt möjligt att kräva fördröjning av ett 100-års regn inom en fastighet? Vad gäller när kommunen äger marken? Vår...

Vilka dagvattenanläggningar är anmälningspliktiga? Expertsvar

En av våra experter, Jonas Christensen från Ekolagen Miljöjuridik AB, utgår i från en dom i Mark- och Miljööverdomstolen för att besvara denna fråga. Fråga Jag...

Tilläggsdirektiv till Utredningen om hållbara vattentjänster

Regeringen har beslutat att utvidga uppdraget för utredningen om hållbara vattentjänster. Utredningen omfattade tidigare kommunens skyldighet enligt vattentjänstlagen samt frågor om små avlopp. Nu ska utredningen...

Publikationer

Fråga experten

Filmer

Senaste artiklarna