Filmbibliotek

Välkommen till VA-guidens filmbibliotek! Här samlar vi våra filmer och länkar till information för dig som vill veta lite mer om vatten, avlopp och dagvatten.

VA-guiden erbjuder även utbildningar och aktiviteter. Vi syr mer än gärna ihop ett paket som passar just dina behov. Det kan vara en utbildning inom ett specifikt område, medverkan på informationsmöte eller avloppslördag. I vårt kontaktnät finns stor kompetens med experter inom många olika områden. Maila dina önskemål till info@vaguiden.se

Filmer

  • Bra att veta om avlopp
  • Förundersökning – markbaserad rening
  • Inför tillsyn av enskilda avloppsanläggningar
  • Tillsyn av minireningsverk
  • Tillsyn – fosforfällor
  • Tillsyn – slamavskiljare
  • Att tänka på vid utformning av dagvattendammar
  • Skapa mervärden vid en dagvattendamm

 

Bra att veta om avlopp

I filmen berättar två miljöinspektörer från Sala om funktionen hos en trekammarbrunn och en markbädd. De ger också tips på bra saker att tänka på när det gäller slamavskiljning samt kontroll och skötsel av en markbädd.
Visste du till exempel att man inte får parkera ovanpå en markbädd eller infiltrationsanläggning?
Filmen är producerad 2014 av VA-guiden.

Mer om avlopp
Slamavskiljare, avloppsguiden.se
Markbädd, avloppsguiden.se
Tips till dig som ska köpa eller sälja hus med enskilt avlopp, broschyr
Ställ diagnos på ditt avlopp, bildspel
Underlag för egen bedömning av avloppsanläggningens status, pdf
Spola med rent samvete, informationsfilm från HaV
Informationsfilm om avlopp, Östersjön och friluftsbåtar