Laddar Evenemang
Hitta Evenemang

Evenemangsvynavigation

Tidigare Evenemang

Evenemang List Navigering

september 2017

Gemensamhetsanläggningar för VA

28 september, 2017
Saturnus Konferens, Hornsgatan 15
Stockholm, 118 46 Sverige
+ Google Map

VA-guiden bjuder in till en dag med grundläggande utbildning i VA-teknik för lantmätare respektive i Anläggningslagen och gemensamhetsanläggningar för kommuner. Utgångspunkten är de två projekt som VA-guiden genomfört under 2015-2017.

Mer information »
november 2017

Grundvattendagarna

7 november, 20178 november, 2017
Norrlands Nation Fest & Konferens, Västra Ågatan 14
Uppsala,
+ Google Map

Preliminärt program: Årets Grundvattendagar kommer mycket att handla om grundvattnet som resurs för dricksvattenförsörjning, grundvattenövervakning, tillståndsprövning och klimatförändringar. Även andra grundvattenrelaterade ämnen som föroreningar, undersökning, modellering, kartläggning, samhällsbyggnad och geoenergi finns med i programmet.

Mer information »

Fördjupningskurs med fokus på tillsyn

8 november, 20179 november, 2017

VA-guiden bjuder in till fördjupningskurs inom dagvatten med fokus på tillsyn. Under två dagar i Uppsala får deltagare fördjupa sig i hela processen, från tidig planering enligt PBL till tillsyn av anläggningar enligt miljöbalken. I kursen ingår även ett fältbesök för att att studera nya reningstekniker.

Mer information »

Lagen om allmänna vattentjänster

14 november, 201715 november, 2017
Scandic Crown, Polhemsplatsen 3
Göteborg,
+ Google Map

Kurs från Svenskt Vatten som ger grundläggande kunskaper kring lagens regler om rättsförhållandet mellan VA-huvudman och abonnent samt information om gällande rättspraxis. Kursens syfte är att under två dagar ge deltagarna grundläggande kunskaper kring lagens regler om rättsförhållandet mellan VA-huvudman och abonnent samt information om gällande rättspraxis. Det finns även möjlighet att gå en fördjupningskurs (16 nov) där syftet är att praktiskt tillämpa Vattentjänstlagen i vardagen.

Mer information »

Juridik och teknik för små avlopp

14 november, 201715 november, 2017
Norrlands Nation Fest & Konferens, Västra Ågatan 14
Uppsala,
+ Google Map

Två utbildningsdagar med tre experter från Avloppsguidens Fråga experten. Föredrag varvas med diskussionspass utifrån deltagarnas behov. Vi vill stödja dig att bli bättre på att handlägga ärenden som rör små avlopp så att du känner dig säkrare i inspektörsrollen. Utbildningen ger en grundläggande genomgång av juridik och teknik samt fördjupning inom området små avlopp.

Mer information »
december 2017

Emissioner av miljöföroreningar från små avlopp

6 december, 2017
Saturnus Konferens, Hornsgatan 15
Stockholm, 118 46 Sverige
+ Google Map
Gratis

Forskningsprojektet RedMic bjuder in till slutkonferens. Diskutera resultat med experter från företag, myndigheter, beslutsfattare samt forskare. Slutkonferensen är gratis och fika och lunch ingår. Anmälan senast 24 november till patrik.andersson@umu.se Meddela önskan om specialkost. Forskningsprojektet RedMic ”Nya strategier för att minska diffusa utsläpp av miljöföroreningar från enskilda avlopp” har finansierats av Formas under åren 2013 till 2017. Projektet är ett samarbete mellan Umeå universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Kungliga Tekniska Högskolan och Uppsala universitet och tar ett samlat grepp om problemställningen från…

Mer information »
januari 2018

Hållbar kommun 2018

23 januari
Konferens 7a, Odengatan 65, Stockholm, Odengatan 65
Stockholm, Sverige
+ Google Map
3900kr

Detta är inte specifikt en dagvattenkonferens men har detta år som extra fokus bland annat vattenfrågor. Konferensen genomsyras av Agenda 2030 och dess tillämpning och riktar sig främst till politiker och tjänstemän inom kommuner, men även till andra intressenter inom området.

Mer information »

Nationella Konferensen Avlopp&Miljö

31 januari1 februari

Forum för kunskapsutbyte och diskussion om spillvatten, dagvatten, avloppsanläggningar och deras betydelse för kretslopp, klimat och miljö. Den riktar sig till de som arbetar med frågor som rör vatten och avlopp i en liten eller stor VA-organisation, på en myndighet, högskola, forskningsinstitut, företag eller i annan verksamhet. #NAM18

Mer information »
mars 2018

Slutseminarium om provtagning i fält

20 mars kl 13:3017:00
Gävle konserthus, Kungsbäcksvägen 22
Gävle, 802 67 Sverige
+ Google Map
Gratis

Seminariet bygger på 10 LOVA-projekt som testat en mätmetodik med så kallade surrogatparametrar. Under slutseminariet kommer resultaten tillsammans med förslag på fortsatt utvecklingsarbete från projekten att presenteras.

Mer information »

Vatten Avlopp Kretslopp 2018

21 mars22 mars
Gävle konserthus, Kungsbäcksvägen 22
Gävle, 802 67 Sverige
+ Google Map

För första gången arrangeras den årliga nationella mötesplatsen mitt i veckan, onsdag-torsdag. Vi hoppas därmed att alla påsklovsfirare hinner åka på sina semestrar eller hinner hem i lugn och ro till äggjakten. Vi ses i Gävle!

Mer information »
+ Export Events