Nyheter

Verktyg för val av hållbar dagvattenhantering

Genom ett beslutsstöd vid val av dagvattenhantering ska kommunikationen mellan olika parter i den tidiga planeringen underlättas. Beslutsverktyget har utvecklats inom det Vinnova-finansierade projektet Klimatsäkrade...

Lund och Malmö går i olika riktning i frågan om konstgräsplaner

Konstgräsplaner har konstaterats utgöra en av de största källorna till spridning av mikroplaster till miljön. Nu väljer Lunds kommun att sätta stopp för byggandet...

VTI ska öka kunskapen om mikroplaster från transportsystemet

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) har av regeringen fått i uppdrag att ta fram och sprida kunskap om utsläpp av mikroplaster från transportsystemet. En...

Webbsändning om lathund för klimatanpassning

På måndag den 12 mars lanseras en ny lathund för klimatanpassning. Lathunden har tagits fram i samarbete mellan SMHI, kommuner och länsstyrelser och ska...

Kommuner kan söka bidrag för grönare städer

Det statliga bidraget syftar till att främja utvecklingen av gröna och hälsosamma städer och därmed bidra till att nå miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Bidraget kan...

Ny tillsynsvägledning för att bedöma översvämningsrisker

Boverket har tagit fram en ny tillsynsvägsledning avseende översvämningsrisker med syftet att ge stöd åt länsstyrelserna vid granskning av detaljplaner. Tanken är att vägledningen ska...
video

Om att skapa nytt lösenord på vaguiden.se

Har du fått e-post från VA-guiden om nya användaruppgifter? För dig som arbetar med små avlopp, dagvatten och va-planering samlar vi allt material på...

Välkommen till Dagvattensguidens nya hem!

Här hittar du allt som tidigare fanns på www.dagvattenguiden.se. Jag hoppas att den nya hemsidan ska underlätta för dig som medlem att hitta den...

Ny studie om långsiktig funktion hos dagvattendammar

Dagvattendammar är en vanligt förekommande anläggning i Sverige för att fördröja och rena dagvatten. Men hur ser den långsiktiga funktionen ut i en dagvattendamm...

Stor uppslutning på VA-guidens utbildning om dagvattenanläggningar på bjälklag

Det var närmast fullsatt på VA-guidens utbildning om anläggningar på bjälklag som arrangerades förra veckan. Utbildningen gav deltagarna, förutom tips om dimensionering och utformning av...

Senaste artiklarna