Kontakt

Kontor i Skyllberg och Uppsala
Växeln: 0583- 40 500

Fakturaadress och adress till vd och säljare:
VA-guiden AB
Brukskontoret
694 99 Skyllberg
(org. nr 556743-9509)

Adress till våra redaktörer för Avloppsguiden, Dagvattenguiden och
VA-planeringsguiden:
VA-guiden AB
Östra Ågatan 53, 5 tr
753 22 Uppsala

Mattias Mattsson
Mattias Mattsson
Astrid Grinell, Redaktör Avloppsguiden
Astrid Grinell
Red. VA-planeringsguiden, Utbildningsansvarig
Elin Jansson
Carina Jonsson, Säljare
Carina Jonsson
Björn Eriksson
Katarina Gustafsson, Redaktör Avloppsguiden
Katarina Knutsson
Hannes Öckerman
Redaktör Dagvattenguiden
Emmelie Lignell, Säljare
Emmelie Lagemyr