Erfarenhetsutbyte är guld värt!

I nuläget är drygt 230 kommuner och kommunala bolag medlemmar i någon av våra guider. Är du osäker på om ni är medlemmar?
Kolla på kartan – medlemskommunerna är markerade med grönt. Klicka på kartan för en större bild.

Som medlem i två av våra guider innehar du 10 % rabatt/guide och år, så kallat silvermedlemskap. Vid guldmedlemskap får du 20 % rabatt/guide och år när du är medlem i alla tre av våra guider.

kommunkarta_hela_sverige