Om VA-guiden

VA-guiden AB är bolaget som driver:
• Avloppsguiden
• Dagvattenguiden
• VA-planeringsguiden
och den nationella mötesplatsen Vatten Avlopp Kretslopp.

VA-guiden bygger nätverk och samlar kunskap inom små avlopp, dagvatten och VA-planering. De tre guidernas hemsidor är navet i verksamheten. Medlemmarna kan också utbyta erfarenheter genom att delta i workshops, studiebesök och seminarier som arrangeras av de olika guiderna.

Den årliga konferensen och mötesplatsen Vatten Avlopp Kretslopp är också ett tillfälle att träffas och utbyta erfarenheter. Fördjupande seminarier och presentationer av nyheter ger nya insikter och nya kontakter. I mötesplatsen deltar även branschen i den stora utställning som presenterar modern teknik och olika lösningar. Fastighetsägare bjuds också in till utställningen för att se vad marknaden har att erbjuda.

Mer än 10 år av förändring
Avloppsguiden föddes 2004, som ett samverkansprojekt mellan Bild & Kultur AB, Ecoloop AB, WRS Uppsala AB och några kommuner. Avloppsguiden växte fort och har idag över 200 medlemskommuner. År 2010 tillkom dagvattenguiden och 2011 VA-planeringsguiden. År 2011 var också första året VA-guiden drev den nationella konferensen Vatten Avlopp Kretslopp i egen regi. Avloppsguiden hade då redan under många år varit medarrangör i föregångaren, Avlopp & Kretslopp.

Ta del av vår informationsbroschyr om alla tre guiderna samt vår årliga konferens med utställning.