Kretsloppsnätverket

  Kommande aktiviteter 2018
  – Onsdag 21 mars i Gävle – Nätverkslunch
  Under konferensen Vatten Avlopp Kretslopp kan man prata kretsloppsfrågor med likasinnade. Vi anordnar lunch för Kretsloppsnätverket tillsammans med representanter från MACRO-projektet.  Läs mer här

  – Torsdag 24 maj i Töreboda – Nätverksträff för Kretsloppsnätverket m.fl.
  För alla intresserade av små avlopp i kretslopp. Föredrag, diskussioner och studiebesök till Törebodas anläggning för hygienisering av klosettvatten. Träffen ordnas tillsammans med Avfall Sverige och deras slamnätverk, samt Töreboda kommun och Sötåsens Naturbruksskola. Inbjudan och utförligt program hittar du här.

  Genomförda aktiviteter
  Va-guiden arrangerade tillsammans med Avfall Sveriges slamnätverk en träff i Jönköping i december 2017.

  Vill du vara med i nätverket?

  Kretsloppsnätverket är till för alla som arbetar med frågor om kretslopp. Syftet är att utbyta erfarenheter och kunskap.

  Nätverket har:

  • 1–2 träffar per år
  • Samarbete med Avfall Sveriges slamnätverk (vi samarrangerar ofta träffarna)
  • Information om pågående projekt
  • Länkar till relevanta rapporter
  • Egen diskussionslista.

  Välkommen att vara med!

  Kontakta mig så lägger jag till dig i vårt nätverk!

  DELA