Start Små avlopp Erfarenheter

Erfarenheter

Här samlar vi olika typer av inlägg från främst miljökontor. Det handlar om handläggarstöd i form av rutiner och policy, reportage och rapporter.

Nyheter

Stort behov av uppföljande besök – Kungsbacka har testat metod och hjälpmedel

Miljö & hälsoskydd i Kungsbacka kommun har under 2016 – 2017 följt upp 40 nya små avloppsanläggningar som varit i drift i 1-4 år...

Anpassa ”Är ditt avlopp grönt, gult eller rött?”

Antingen kan kommunen själv eller vi på VA-guiden göra ändringar. Många kommuner skickar ut checklistan "Är ditt avlopp grönt, gult eller rött?" till sina...

GIS-stöd för att bedöma små avlopp

Under 2014-2017 har WSP, med medel från HaV, utvecklat ett GIS-stöd som kan underlätta bedömningen av skyddsnivå vid prövning av små avlopp. GIS-stödet har...

Påverka vilka uppgifter om små avlopp som ska registreras

Den 30:e mars bjuds inspektörer in till en workshop i Norrköping för att testa förslaget till vilka uppgifter om små avlopp som ska registreras....

Filmer från kunskapsdag 2016 om små avlopp

Den 29 november arrangerade projektet Mälaren – en sjö för miljoner (MER) en kunskapsdag om små avlopp i Knivsta 29 november. Tack vare finansieringen...

Publikationer

Fråga Experten

Filmer

Senaste artiklarna