Start Taggar 6§ LAV

Tagg: 6§ LAV

Två nya domar från Mark- och miljööverdomstolen

Det har kommit två nya domar från Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) som handlar om avlopp. Det första handlar om kommunens skyldighet att tillhandahålla vatten...

Examensarbete om §6 LAV

Examensarbete från studenter på Högskolan Väst som tar upp upp avgränsning av verksamhetsområden. De fem kommunerna som tas upp och exemplifieras i studien är...

Expertsvar, bedömning av dricksvatten i ett område

I samband med VA-guiden utbildning om §6 LAV den 12:e september 2017 kom det in en fråga om vad som behövs för att få...

Utredningen om hållbara vattentjänster

VA-planeringsguiden har under september genomfört två utbildningar, en om §6 i Lagen om allmänna vattentjänster och en om gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp. På...

Reflektioner från VA-guidens utbildning om 6§ LAV den 12:e september 2017

  Den 12:e september genomförde VA-planeringsguiden en utbildning om §6 LAV och kommunens skyldighet att tillhandahålla vattentjänster. Dagen innehöll aktuella kommuncase från Falun, Trosa och...

När triggas miljövillkoret i 6§ LAV? Expertsvar

Fråga I en kommentar till expertsvaret rörande, ”Överväg inrättande av verksamhetsområde vid problem med dagvatten”, säger du, Jonas Christensen, att det under många år diskuterats...

Reflektioner från seminarium 1/6-2017

Svenskt Vatten arrangerade innan sommaren seminariet Bostäder + VA = sant! VA-planeringsguiden deltog och har skrivit reflektioner från seminariet.

Bedömning av handelsområde i 6§ LAV

Fråga: I vår kommun är man nu på gång att bygga ett handelsområde (sällanvaruhandel), och detta område ligger utanför kommunalt verksamhetsområde. Hur gör man...

Neka bygglov för att mota bort 6§ LAV ansvar?

Fråga: I min kommun har vi många områden med 20-30 hus (och strax under) i samlad bebyggelse som saknar detaljplan. Bebyggelsetrycket är relativt högt i...

Beslut om verksamhetsområde för dricksvatten, MMD 2016

Ärendet hanterar ca 20 fastigheter där Länsstyrelsen i Örebro enligt 6§ LAV bedömt att området utgör en samlad bebyggelse och råvattnet är så dåligt...

Senaste artiklarna