Start Taggar Användarföreningen

Tagg: Användarföreningen

Surr-projekt och årsmöte 20 mars

Idag träffas ca 100 yrkesverksamma inom små avlopp för att lyssna, diskutera och lära av varandra. Här samlar vi länkar till dagens händelser. Slutseminarium om...

Har du synpunkter på utkast till vägledning om små avlopp?

Det finns nio utkast att ta del av och tycka till om. Utkasten hämtas tillbaka för vidare beredning från och med 8:e februari. Havs- och...

Vill du engagera dig i Avloppsguidens användarförening?

Användarföreningen fortsätter att utveckla sitt arbete. I samband med årsmötet den 20 mars i Gävle ser styrelsen fram emot diskussioner om inriktningar för framtiden. Kontakta...

Nya utkast – respons senast den 8 februari

Det har tillkommit två utkast till samlingen av utkast till vägledning för prövning av ansökan som Havs- och vattenmyndigheten arbetar med. Bedöma produkter utan...

Avloppsguidens användarförening om krav på certifierade anläggare

Avloppsguidens användarförening har yttrat sig angående förslaget till kravspecifikation för certifierad anläggare av små avloppsanläggningar. Du kan ta del av förslaget via detta inlägg Till detta...

Årsmöte 20 mars 2018 i Gävle

Avloppsguidens användarförening kallar sina medlemmar till årsmöte tisdagen den 20 mars 2018. Årsmötet ligger i anslutning till slutseminariet om provtagning i fält som äger...

Sju nya utkast – respons senast den 8 februari

Det har tillkommit sju utkast till samlingen av utkast till vägledning för prövning av ansökan som Havs- och vattenmyndigheten arbetar med. Dessa utkast finns tillgängliga...

Har du åsikter om krav på certifierade anläggare av små avlopp?

KIWA Sverige AB har i nära samverkan med branschens aktörer tagit fram ett förslag till kravspecifikation för anläggare av små avloppsanläggare. Det övergripande syftet...

Synpunkter på utkast till vägledning senast 8 december och 8 januari

Havs- och vattenmyndigheten arbetar med vägledning till miljökontoren. Avloppsguidens användarförening och VA-guiden gör det möjligt för dig som miljöinspektör att lämna synpunkter på utkasten. Notera...

Samtal om avloppsrådgivning och styrmedel

Fredagen den 3 november träffade Avloppsguidens användarförening utredningen Hållbara vattentjänster. Anna Ericsson, ordförande för föreningen och Björn Eriksson från VA-guiden mötte utredaren Anders Grönvall...

Senaste artiklarna