Start Taggar Erfarenheter

Tagg: Erfarenheter

VA-guidens avloppshjälte 2018

Nu är 2018 års avloppshjälte utsedd och priset går till en något överraskad Malin Olofsson från Norrtälje kommun. Utmärkelsen delades ut under konferensmiddagen för...

Flera frågor om vad miljökontoret ska tänka på vid ansökan om en större avloppsanläggning

Vi har fått in en ansökan om tillstånd för ett minireningsverk för mottagande av BDT-, och WC-vatten, dimensionerat för 52 personer. Avloppsvattnet ska ledas...

Kommunala erfarenheter av dagvatten och skötsel vid dagvattendammar, LIU 2017

C-uppsats av Christoffer Lundgren Björnqvist, Miljövetarprogrammet, Linköpings Universitet (LIU) Kommunala erfarenheter av dagvatten och skötsel vid dagvattendammar. Vägar framåt för ett förbättrat underhåll Författare: Christoffer Lundgren Björnqvist, Tema...

Stort behov av uppföljande besök – Kungsbacka har testat metod och hjälpmedel

Miljö & hälsoskydd i Kungsbacka kommun har under 2016 – 2017 följt upp 40 nya små avloppsanläggningar som varit i drift i 1-4 år...

Bilder och referat från workshop och studiebesök om installation av extremt snålspolande toaletter

Den 8:e november arrangerade Vinnova-projektet MACRO – Mat i Cirkulära Robusta System tillsammans med Mälarenergi, WRS och Ecoloop en workshop och ett studiebesök om...

Examensarbete om §6 LAV

Examensarbete från studenter på Högskolan Väst som tar upp upp avgränsning av verksamhetsområden. De fem kommunerna som tas upp och exemplifieras i studien är...

Örebro kommun föreslår ny utbyggnadsplan för vatten och avlopp till befintlig bebyggelse

Örebro kommun beslutade 2014 om en tioårig utbyggnadsplan för kommunalt vatten och avlopp till befintlig bebyggelse. Örebro har vuxit kraftigt och utbyggnaden av vatten...

Reflektioner från VA-guidens utbildning om 6§ LAV den 12:e september 2017

  Den 12:e september genomförde VA-planeringsguiden en utbildning om §6 LAV och kommunens skyldighet att tillhandahålla vattentjänster. Dagen innehöll aktuella kommuncase från Falun, Trosa och...

iWater – projeksamarbete mellan städer kring Östersjön

Under 2015 startades det omfattande och EU-finansierade projektet iWater. Sju städer i anslutning till Östersjön deltar, inklusive de svenska städerna Söderhamn och Gävle. Under...

Avloppsansökan på plats som eventuellt ska bli vattenskyddsområde

Vi har fått in en avloppsansökan om att installera en avloppsanläggning, slamavskiljare med biomoduler. Fastigheten ligger inom ett tillrinningsområde för en kommunal grundvattentäkt för...

Senaste artiklarna