Start Taggar Kretslopp

Tagg: Kretslopp

”Mat och prat” – nätverksluncher på Vatten Avlopp Kretslopp i Gävle

Ta chansen att nätverka ännu mer om du ska gå på konferensen Vatten Avlopp Kretslopp i Gävle. Vi har för de två nätverken om...

Rapport om kretslopp av slam från små avlopp

Under 2017 har RISE genomfört ett HaV finansierat projekt om slam från små avloppsanläggningar i kretslopp. Nu finns rapporten från projektet som har fokus...

Slamnätverksträff 6:e december

Alternativt omhändertagande för slamavskiljarslam var temat för träffen som Avfall Sveriges slamnätverk arrangerade tillsammans med VA-guiden. Denna gång hölls träffen i Jönköping som nyligen...

Nätverksträff Kretsloppsnätverket, 24 maj 2018, Töreboda

En nätverksträff för alla intresserade av små avlopp i kretslopp. Föredrag, diskussioner och studiebesök till Törebodas anläggning för hygienisering av klosettvatten. Fokus för nätverksträffen är...

Fördjupat expertsvar om kretsloppskrav på små avlopp och kommunala policydokument

I januari 2016 fattade Tanums miljö- och byggnadsnämnd beslut om att inte ställa krav på kretsloppsanpassning i ärenden om enskilda avlopp. Ärendet överklagades till...

Bilder och referat från workshop och studiebesök om installation av extremt snålspolande toaletter

Den 8:e november arrangerade Vinnova-projektet MACRO – Mat i Cirkulära Robusta System tillsammans med Mälarenergi, WRS och Ecoloop en workshop och ett studiebesök om...

Jonas Christensen om Tanums beslut om att inte ställa kretsloppskrav på små avlopp

I januari 2016 fattade Tanums miljö- och byggnadsnämnd beslut om att inte ställa krav på kretsloppsanpassning i ärenden om enskilda avlopp. Ärendet överklagades till...

Fokus på omhändertagande av slamavskiljarslam, 6/12

Avfall Sverige, i samarbete med Jönköpings kommun och VA-guiden, bjuder in till träff för nätverket för omhändertagande av fraktioner från enskilda avlopp, Slamnätverket. Tema: Omhändertagande...

Studie av BDT-rening med starr som växtfilter

Australienska forskare belastade växtfilter med gräset starr (Carex appressa) med BDT-avlopp för att studera fosforupptaget. Fokus låg på var den lösta mängden fosfor, den...

Rapport från Svenskt Vatten utveckling om ammoniakhygienisering för säker användning av slam i odling

Rapporten som nu finns tillgänglig för alla på Svenskt Vattens hemsida är skriven av Björn Vinnerås, Annika Nordin och Håkan Jönsson SLU. Rapporten sammanställer kunskapsläget...

Senaste artiklarna