Start Taggar Markbaserat

Tagg: Markbaserat

Formasprojekt om små avlopp 22 mars i Gävle

Under Vatten Avlopp Kretslopp kommer Patrik Andersson från Umeå universitet presentera forskningsprojektet RedMic, Nya strategier för att minska diffusa utsläpp av miljöföroreningar från enskilda...

Stor studie av markbaserade anläggningar presenteras under Vatten Avlopp Kretslopp

Under sommaren och hösten 2017 har studenter från Uppsala universitet inventerat markbaserade anläggningar i Knivsta, Sigtuna och Uppsala. Syftet har varit att studera den...

Hög skyddsnivå hälsoskydd – vilka lösningar tar liten plats? UV-filter?

Fråga: Vilka lösningar kan användas för att minska smittrisken utan att kräva stor yta, t ex till små strandnära tomter, eller små tomter där...
markbädd

Hur tunn kan en markbädd för BDT-vatten vara?

Fråga: Jag har fått en anmälan om ny konventionellt uppbyggd BDT-markbädd där sökande ritat markbädden med bara 30 cm markbäddssand. Jag tycker det verkar...

Hög skyddsnivå – hur gör vi med gamla markbäddar?

Fråga: Min fråga gäller tillräcklig rening i område med hög skyddsnivå. Avloppsanläggningar med sämre rening än slamavskiljare samt markbädd är till största delen åtgärdade...
video

Vattnets lagring och strömning i jord

Professor emeritus i hydrologi Allan Rodhe demonstrerar grundläggande hydrologiska principer via 11 filmklipp och en föreläsning. Filmerna är framtagna inom projektet Vattenpaketet (PI JanSeibert) med stöd av FORMAS...

FANN företagssvar om luftrör avloppslistan oktober 2017

FANNs produkter har nämnts på Avloppslistan i diskussionen 12-19 oktober 2017 under ämnesraden Hur motivera luftrör, utöver syresättning? FANN har fått ta del av de...

Öppet inlägg om markretention – självrening av fosfor och smittämnen

På senare tid har det refererats till VA-guidens rapport Bedömning av självrening och retention i mark vid prövning av små avlopp – smittskydd och...

Funktionen hos markbaserade avloppsanläggningar – rapport från projekt under 2016

För att få en bättre bild av relativt nya anläggningar har RISE tillsammans med 11 kommuner studerat markbaserade anläggningar som är den dominerande avloppstekniken...

Långt ärende om avlopp från slaktlada

En fastighetsägare är mycket missnöjd med en avloppshandläggning som skedde på 1990-talet och kan inte släppa det. Det har varit många turer och överklagningar...

Senaste artiklarna