Våra utbildningar

VA-guiden har lång och gedigen erfarenhet av att anordna utbildning för yrkesverksamma från hela landet. Vi skräddarsyr utbildning framför allt inom områdena runt dagvatten, VA-planering och små avlopp. Det kan till exempel handla om kretslopp, VA-rådgivning, 6§ Vattentjänstlagen, tillsyn, juridik och teknik och mycket mer.

Utbildningar och seminarier 2017

12 sept, arrangerar 6§ Lag om allmänna vattentjänster i Stockholm

28 sept, arrangerar Gemensamhetsanläggningar för VA i Stockholm

8-9 nov, arrangerar Fördjupningskurs dagvatten med fokus tillsyn i Uppsala

Utbildningar och seminarier 2018

21-22 mars, Vatten Avlopp Kretslopp i Gävle

 

Utbildningsfilmer
tv1Under 2015 gjordes fem filmerom små avlopp, fosforfällor, minireningsverk och provgropar. Under 2016 har vi kompletterat med två filmer om dagvatten. Gå till filmbiblioteket

Våra utbildningar – läs mer i broschyrenframsida-utbildningsbroschyr
I denna broschyr presenterar vi en översikt av ett antal kurser och utbildningar om dagvatten, VA-planering och små avlopp. Utbudet vänder sig i första hand till tjänstepersoner inom miljö-, teknik/VA-, och planförvaltningarna på landets kommuner. Du som konsult eller privat aktör inom VA-branschen kan självklart också ha nytta av våra utbildningar.

Läs mer om respektive kurs via guidernas hemsidor nedan.

Dagvatten:
Juridik & teknik, Fördjupning av miljötillsyn samt Provtagning av dagvatten.

VA-planering:
Gemensamhetsanläggningar för VA, Kommunal planering och VA-juridik samt 6§ Lagen om allmänna vattentjänster.

Avlopp:
Små avlopp i kretslopp, Juridik & teknik, Projektering & dimensioner samt Att bedöma markretention.

Uppdragsutbildningar
Välkommen att göra en förfrågan kring våra utbildningar. VA-guiden ger dig möjligheten att utbilda dig via planerade kurstillfällen eller genom så kallade uppdragsutbildning. Där kan du som beställare skräddarsy en utbildning som matchar just ert behov. Beskriv gärna era önskemål och behov av utbildning om det gäller en uppdragsutbildning. Har du frågor, kontakta Astrid Grinell 018-10 57 01, utbildningsansvarig.

kollage-utb

 

Genomförda aktiviteter

3-4 maj, arrangerar fördjupningskurs om tillsyn av dagvatten med studiebesök i Uppsala

18 maj, arrangerar nätverksträff om små avlopp i kretslopp i Haninge

5-6 april, arrangerar Juridik och teknik för små avlopp i Karlstad

25 april, föreläser på Diplomutbildning små avlopp i Boden

31 jan 2017, föreläser på Diplomutbildning små avlopp i Växjö

14 feb 2017, föreläser på Diplomutbildning små avlopp i Göteborg

16-18 mars 2017, arrangerar Vatten Avlopp Kretslopp i Norrköping

22 mars 2017, föreläser på Diplomutbildning små avlopp i Bålsta

4 april 2017, föreläser på Diplomutbildning små avlopp i Örnsköldsvik

29 nov 2016, medverkar vid kunskapsdag om små avlopp i Knivsta

17 nov 2016, föreläser på Diplomutbildning små avlopp i Svalöv

15 nov 2016, arrangerar fördjupningskurs dagvatten med fokus tillsyn i Göteborg

8 nov 2016, arrangerar workshop om gemensamhetsanläggningar för VA i Stockholm

22 okt 2016, ställer ut på Avloppslördag i Lerum

4 okt 2016, arrangerar nätverksträff om små avlopp och kretslopp i Uddevalla

17 okt 2016, föreläser om små avlopp på Lunds universitet i Lund

28-29 sept 2016, arrangerar medlemsträff för Avloppsguiden i Kungsbacka

27 sept 2016, föreläser om Gemensamhetsanläggningar för VA på på VA-mässan i Jönköping

27-29 sept 2016, samarbetspartner och utställare på VA-mässan i Jönköping

19-20 sept 2016, utställare på Skydd mot översvämningar i Stockholm

15 sept 2016, arrangerar nätverksträff för VA-rådgivare i Norrtälje

13 sept 2016, föreläser på Diplomutbildning små avlopp i Örebro

13 sept 2016, föreläser på fördjupningskurs dagvatten med fokus tillsyn i Katrineholm

2 juni 2016, arrangerar Hur ska kommunerna använda 6§ LAV i sin VA-planering? i Stockholm

3 maj 2016, arrangerar Gemensamhetsanläggningar för VA i Göteborg

10-12 mars 2016, arrangerar Vatten Avlopp Kretslopp i Karlstad