Projekt

Här samlar vi projekt inom va-planering som VA-guiden är inblandad i. Ibland driver vi projekt i egen regi och ibland bistår vi andra aktörer.

Projekt

Kretsloppsnätverket

Kommande aktiviteter 2018 - Onsdag 21 mars i Gävle - Nätverkslunch Under konferensen Vatten Avlopp Kretslopp kan man prata kretsloppsfrågor med likasinnade. Vi anordnar lunch för...

Va-rådgivningsnätverket

Kommande aktiviteter 2018 – Torsdag 22 mars i Gävle – Nätverkslunch Om du är deltar på konferensen Vatten Avlopp Kretslopp? Vi ordnar nätverkslunch för alla som...