Tillökning i familjen: VA-planeringsguiden

Nu finns VA-planeringsguiden: en samlingsplats för dig som jobbar med planering av kommunalt vatten och avlopp. Här kan du utbyta erfarenheter och ta del av andras kunskap som gör ditt arbete snabbare och mer kostnadseffektivt. www.vaplaneringsguiden.se

Vill du bli medlem? Läs mer här

Länsstyrelserna i Värmland, Halland och Västra Götaland arrangerar inspirerande VA-planeringsdagar för förtroendevalda och tjänstemän.

25 jan i Karlstad. Mer information och anmälan, läs här
26 jan i Halmstad. Mer information och anmälan, läs här
1 feb i Göteborg. Mer information och anmälan, läs här
2 feb fördjupningsdag i Göteborg. Fulltecknat. Mer information finns här

På den nationella konferensen Vatten Avlopp Kretslopp i Uppsala genomföras en heldag om VA-planering den 23 mars 2012. Mer information och anmälan, läs här