Miljösamverkan Stockholm satar på vägledning för tillsyn av dagvatten

    Under våren 2012 pågår arbetet med att hitta en projektledare och samla intresserade kommuner till en grupp. I den gruppen kommer deltagarna att analysera vilka problemområden som finns inom tillsynen av dagvatten och därefter bestämma vad projektet ska rikta in sig mot.

    Det här är ett av våra prioriterade områden, säger Henrik Spovin, som är ansvarig för att driva projektet.

    Läs mer eller anmäl ditt intresse på Miljösamverkan Stockholms hemsida

    Alla ni som jobbar i andra län kommer att kunna ta del av resultatet genom att läsa rapporten när projektet är klart.

    Miljösamverkan Värmland har tidigare under 2012 jobbat med dagvatten. Rapporten från det projektet heter Miljönämndens roll vid dagvattenhantering. Läs mer om projektet på Miljösamverkan Värmland eller ladda ner rapporten direkt från Dagvattenguidens bibliotek (kräver inloggning).