Många dagvattenrelaterade översvämningar i sommar

Sommaren har bjudit på en hel del kraftiga regn. Var och varannan vecka har tidningarna rapporterat om översvämningar när inte dagvattensystemen räckt till. Här är en lista på några av de platser som drabbats.

8 juli: I Västervik översvämmades källare och vägar, mest i innerstaden. Mer information på Västerviks tidnings hemsida.

8 juli: Tierp fick 60-70 mm på knappt två timmar och det ledde till att ett 30-tal villor översvämmades. Mer information på Upsala Nya Tidnings hemsida.

8 juli: Flera skolor i Västerås drabbas av översvämning i samband med kraftigt regn. Vatten rinner in genom garageportar och golvbrunnar. Mer information på  Sveriges radios hemsida.

18 juli: Då var det dags igen för Tierp, som den här gången fick 40 mm regn på en timme. Även den här gången översvämmades flera källare, men även en gång- och cykelbana. Mer information på Upsala Nya Tidnings hemsida.

28 juli En kraftig regnskur i Linköping ledde till små översvämningar när dagvattenbrunnarnas kapacitet inte räckte till. Information fån Linköpingsnytt.

31 juli Kraftigt regn över Stockholm ledde till att flera tunnelbanestationer fick översvämningar. Mer information på Aftonbladets hemsida.

2 aug Ösregn över Lilla Edet och Kungälv ledde till källaröversvämningar och vattenfyllda vägar. Flera av fastighetsägarna har haft problem tidigare också. Läs mer på Göteborgspostens hemsida eller på Sveriges radios hemsida.

6 aug Trafiken genom Götatunneln på E45:an genom Göteborg fick stängas under ett regnväder. Troligen hade de permanenta pumparna slutat fungera och resultatet blev en översvämning. Information från Göteborgspostens hemsida.

6 aug Störtskur över Örebro ledde till att det stod vatten på många vägar eftersom dagvattensystemet inte hade tillräckligt hög kapacitet. Se läsarbilder inskickade till Nerkes Allehanda.

16 aug Skyfall över Uppsala leder till att det blir mycket vatten stående på vägarna (se bilden).

 

Känner du till fler översvämningar som orsakats av dagvatten?
Lägg till dem till listan genom att skriva en kommentar till artikeln (här nedanför), eller mejla mig (redaktören). Få se hur lång listan kan bli.