Skötsel av dammar och våtmarker -tips om fältexkursion

Den 22-24 maj arrangeras en våtmarkskonferens i Nynäshamn. Konferensen handlar om våtmarker för rening av spillvatten. Men skötsel och principer för hur våtmarken fungerar skiljer sig inte från en våtmark som är till för att rena dagvatten. Därför tipsar vi om att på onsdag 22 maj kl 15-17 är det en fältexkursion som handlar om skötsel av våtmarker. Även under miniseminarierna den 23 maj kl 13-14:45 kommer skötseltemat att finnas med. Mer information och anmälan här