Flytande våtmark har Sverigepremiär i Täby

Den 27 augusti invigde Täby kommun sin nya flytande våtmark. Den ska hjälpa till att rena dagvattnet innan det rinner ut i Norra Rönningesjön. Den flytande våtmarken är den första i sitt slag i Sverige. Våtmarken beräknas ta upp 12 kilogram fosfor per år och ersätter det reningsverk som tidigare fanns på platsen.

Porös struktur ger koncentrerad våtmarksfunktion
Våtmarken har anlagts under sommaren och tas nu i drift. Konceptet som används i Täby är framtaget av företaget Veg Tech. Principen bygger på porösa plastöar som flyter i vattnet. Öarna förankras med ett rep till en betongklump i botten på sjön, för att inte flyta iväg. På plastön planteras växter, vars rötter växer ner i vattnet och ska så småningom bilda något som liknar en rotgardin, där vattnet filtreras. Öarna kan göras i olika storlek. På företagets hemsida finns en bra skiss av konstruktionen. Reningsfunktionen bygger i första hand på att den porösa strukturen, tillverkad av återvunnen PET-plast, ger en stor specifik yta där mikroorganismer trivs. En våtmarksö på en kvadratmeter beräknas ha en yta som motsvarar 180 kvadratmeter, tack vare den porösa strukturen.

Foto: Andreas Jacobs, Täby kommun. Bilden visar plantering av våtmarksväxter på en av öarna under installationen i Täby kommun.

Anläggningen som byggts i Täby består av 28 öar i tre olika storlekar. Öarna har en sammanlagd yta på drygt 150 kvadratmeter. Öarna har placerats i en skärmbassäng. Skärmbassänger fanns sedan tidigare, men de har bytts ut i samband med att våtmarken skulle anläggas. Skärmbassängen består av tre bassänger och den flytande våtmarken är placerad i den sista. Tanken med att ha dem i den sista är att partikelbundna föroreningar ska sedimentera huvudsakligen i de två första bassängerna och sedan ska våtmarken ta hand om en del av den lösta fosforn på slutet. Veg Techs beräkningar visar att den flytande våtmarken ska ta upp 12 kg fosfor per år. Beräkningarna är gjorda utifrån studier i USA.

Begränsad uppföljning och skötsel
Kommunens VA-enhet ansvarar för hela anläggningen, både våtmark och skärmbassänger. Andreas Jacobs, dagvattenansvarig på kommunen, berättar att det i dagsläget inte finns några planer på uppföljning av reningsfunktionen hos anläggningen. Det beror på att det är svårt att följa upp reningsfunktionen hos anläggningar ute i naturen eftersom det är så många faktorer som spelar roll för reningseffekten. VA-enheten har inte heller räknat med någon speciell kostnad för skötsel av våtmarken. -Vi har egen personal som jobbar med skötsel av våra dagvattenanläggningar så vi räknar inte det som en separat kostnad för varje anläggning, säger Andreas. Han tror att de kommer att klippa av vegetationen en gång per år, helst under vintern när man kan gå på isen. Enligt tillverkaren behövs ingen skötsel av våtmarken. Den som vill kan slå av vegetationen en gång per år, men det är inget krav för att anläggningen ska behålla sin funktion.


Foto: Andreas Jacobs, Täby kommun. Våtmarksöar i förgrunden och längre bak syns ena kanten på skärmbassängen.

Bra lösning för just den här platsen
Den största fördelen med att göra en flytande våtmark tycker Andreas var att det passade så bra i det här specifika läget där det handlade om att kompensera för stängningen av reningsverket. Drift och underhåll av reningsverket kostade stora pengar varje år. Investeringen i våtmarken kostade en halv miljon kronor och det är ungefär lika mycket som den årliga kostnaden för reningsverket. Reningsverket tog hand om 18 kg fosfor per år, men av dessa hade ungefär hälften ändå renats i skärmbassängsanläggningen om inte reningsverket hade funnits, så reningsverkets verkliga bidrag var alltså att det reducerade mängden fosfor till sjön med ungefär 9 kg per år. Våtmarken beräknas ta hand om 12 kg fosfor per år, så det är en förbättring jämfört med tidigare. Våtmarken är också en snyggare lösning rent estetiskt, menar Andreas. Om det hade funnits plats för en dagvattendamm hade det kanske varit ett bättre alternativ, men eftersom det inte gör det, blev det här en väldigt bra lösning.

Länkar
Information om våtmarken på Täby kommuns hemsida
Veg Techs hemsida med information om flytande våtmarker

Veg Techs representant svarar på kompletterande frågor om reningsprocessen, skötsel och livslängd. Kan endast läsas av medlemmar.