Konferens om gestaltning av framtidens offentliga miljöer

    Den 11 december arrangerar bland annat Arkitektur- och designcentrum, Boverket och Riksantikvarieämbetet en konferens i Stockholm. Dagen handlar om roller och metoder inom ramen för plan- och byggprocessen, med målet att göra bättre gestaltning av framtidens offentliga rum. Under dagen ges många exempel från olika platser i Sverige. Konferensen ingår i ett regeringsuppdrag. Anmälan senast 1 dec. Mer information finns här.