Trafik- och gatudagar i Stockholm, okt 2012

  Här hittar du dokumentation från trafik- och gatudagarna den 8-9 oktober i Stockholm. Se alla presentationer här.

  Nedan finner du dagvattenspecifika presentationer

  Ladda ner

  Parkering för hållbar utveckling – ny handbok från SKL, Johannes Berg, WSP

  Parkering i storstad, Pelle Envall, WSP

  Göteborgs parkeringsstrategi, Annelie Kjellberg, Göteborgs stad

  Transport av farligt gods i samhällsplaneringen – ny handbok från SKL, Cecilia Sandström, Tyréns AB

  Dagvatten och översvämningar, Anders Bergman, Karlstads kommun

  Klimatanpassning eller vatten på fel ställe, Bo Rutberg, SKL

  Väghållningen i Sverige – ansvar och finansiering, Per Wenner, Trafikverket