Den stora biltvättarhelgen

”Den Stora biltvättarhelgen” går av stapeln den 26-27 april 2014 och är initierat av Mitt Vatten. Man vill tillsammans med andra organisationer göra alla Sveriges bilförare uppmärksamma på hur viktigt det är att vi tvättar bilen på en godkänd biltvätt och inte hemma på gatan.

Än så länge finns det inga lagliga medel att förbjuda den generella biltvätten på gatan. Trots detta finns förbudet i många kommuner. På Naturvårdsverkets hemsida står det att läsa ”Naturvårdsverket bedömer att det inte finns lagstöd för en kommun att utfärda ett generellt förbud enligt miljöbalken…Många kommuner har infört förbud för biltvätt på gatan i sina lokala hälsoskyddsföreskrifter”. I ett uttalande från Svenskt Vatten anser de att svenskarna borde förbjudas att tvätta sina bilar på garageuppfarten (sept 2012).

Dagvattenguiden hörde av sig till ett antal kommuner får att se hur deras kampanjer byggts upp. Många kommuner har lagt upp informationsblad eller -text på sin hemsida och många har ett aktivt samarbete med kommunens VA-huvudman. För att följa hela kedjan av föroreningar har flera kommuner intensifierat sina tillsynsbesök på anläggningar som erbjuder fordonstvätt. Det finns ett hopp om att de anläggningar som idag har färre än 1000 tvättar/ år ska öka antalet kunder genom biltvättskampanjerna runt om i landet och att verksamheterna på så sätt nå upp till de krav som miljötillsynen kan ställa på utsläpp av miljöskadliga metaller och kemikalier.

Uppföljningen av dessa lokala kampanjer kan vara svår att sätta siffror på. Men en liten förändring av människors beteende har märkts hos de företag som sysslar med tvätt av personbilar som märker av en ökning av antalet kunder som kommer in. Vi hoppas att trenden håller i sig.

 

För dig som är medlem
Läs om Utmaningen: minska biltvätt på gatan