Träffa oss på VA-mässan

VA-guiden med sina tre guider för små avlopp, dagvatten och VA-planering kan du träffa i monter BT00:14, vill du redan nu boka ett möte med oss kan du använda denna mötesbokare från Elmia

VA-mässan är sedan många år VA-sektorns stora mötesplats. Här träffas användarna i form av kommunal VA-sektor och industri med producenter av utrustning och tjänster inom tex vattenrening, distribution, IT, mät-, styr- och reglerteknik, drift, underhåll, forskning, konsultation m.fl. områden. Mässan äger rum på Elmia i Jönköping den 30 sept – 2 okt.

VA-guiden kommer även hålla ett av seminarierna den 2 oktober. Läs mer på VA-planeringsguidens hemsida.

Besök oss i monter BT00:14, längst ned i lokalen