Dokumentation från Vattnet i den hållbara staden

Ta del av presentationerna från Göteborgs konferensen den 12-13 november, Vattnet i den hållbara staden. Konferensens syfte var att lyfta fram erfarenheter från världen och Sverige om stadsutveckling med fokus på vatten. Med vatten menas dagvatten, havsnivåhöjning och andra vattenrelaterade konsekvenser av klimatförändringar, men också vattendrag och sjöar. Gå till dokumentationen