Kunskapsdag i Sundsvall

    Välkommen på heldagsutbildning om dagvattnets juridik och teknik, anordnad av Dagvattenguiden i samarbete med Kommunförbundet Västernorrland den 29 januari.

    Utbildningen är ett led i den tillsynsvägledning som diskuterats mellan länsstyrelsen och företrädare för miljöenheterna på kommunerna. Det finns ett uttalat behov att göra en kunskapshöjande insats på dagvattenområdet. I första hand är utbildningen anpassad för handläggare på miljökontor och länsstyrelser, men även andra personer som jobbar med dagvattenfrågor kan ha stor nytta av utbildningen.

    Ladda ner kursprogrammet (pdf)
    Anmäl dig här