Utlysning av forskningspengar för klimatanpassning

    Det behövs mer kunskap om hur klimatanpassningsarbetet kan integreras i samhällsplaneringen och hur styrmedel och rekommendationer kan utvecklas för att stödja samhällets aktörer, inklusive enskilda. MSB avser att under fem års tid med start 2015 finansiera en forskningssatsning inom området klimatanpassning och naturolyckor. Finansieringen omfattar ca 20 miljoner kronor. Läs mer