Uddevalla kommun, va-planering

I VA-översikten sammanställs befintlig information från flera förvaltningar, bolag och avdelningar inom kommunen. I viss mån har även ny information tagits fram genom fördjupningar och analyser. VA-planer kan också användas som underlag för den kommunövergripande översiktsplanen. Befolkningsmängden i kommunen uppgick den 31 december 2013 till 53 025 personer och 2023 spås befolkningsmängden uppgå till 57 320 personer.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.
DELA