Kristianstad kommit längst i klimatanpassningen

  Sen den stora översvämningen 2002 har oversvamningKristianstads kommun lagt miljontals kronor varje år på arbetet med klimatanpassning. Tvåa kommer Botkyrka tätt följd av Göteborg och Växjö på delad tredjeplats. De flesta kommunerna, 96 procent, tror att de kommer att påverkas av klimatförändringar. Trots det uppger var femte kommun att de inte arbetar med klimatanpassning i dagsläget.

  Det visar en kartläggning av Sveriges kommuners arbete med klimatanpassning som IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring. Kartläggningen är gjord genom en enkätundersökning som gått ut till samtliga kommuner där 165 kommuner av 290 svarade.

  Inte helt oväntat är större kommuner bättre än mindre på klimatanpassande åtgärder, vilket av rapportförfattarna ser som en fråga om resurser. En stor skillnad syns även beroende på kommunernas geografiska läge, där kustkommuner är mer angelägna än inlandskommuner att lägga ned krut på klimatanpassning.

  Är du intresserad av klimatanpassning och översvämningar kan du läsa mer från Vattenmyndigheterna
  Tyck till om riskhanteringsplaner för översvämning i Göteborg och Lidköping

  Tyck till om riskhanteringsplaner för översvämning i Haparanda och Älvsbyn