Naturvårdsverket fick in 750 inspel om miljöbalken

Naturvårdsverket driver ett projekt om miljöbalken. Dagvattenguiden har skrivit om det en gång tidigare, läs det inlägget här.

Fram till sista mars fanns möjlighet för alla att lämna inspel på problem med miljöbalken och dess följdlagstiftning. Jenny Jonsson är projektledare och hon berättar att de fick in 550 inspel via hemsida. Sedan har projektgruppen också gjort intervjuer med personer på olika myndigheter och när deras synpunkter lagts in blev det över 750 inspel. Jenny sa att det är ett fantastiskt material som Naturvårdsverket fått in tack vare alla inspel.

Under maj har projektgruppen jobbat med att kategorisera alla inspel i ämnesområden. Det har sedan landat i sju övergripande problemområden, se nedan. Nästa steg är att prioritera vilka områden som projektgruppen ska jobba vidare med. Ett första prioriteringsmöte hålls idag.

Övergripande problemområden

  • Miljöbalken i förhållande till annan lagstiftning
  • Stort allmänt behov av småjusteringar av lagstiftning
  • Miljömyndighetens arbetssätt och struktur
  • Bristande tillämpning av andra kapitlets hänsynsregler
  • Stort behov av vägledning eftersom miljöbalken är en ramlag
  • Avvägningen mellan miljö och andra intressen är svår
  • Bristande acceptans för miljöbalkens principer

Naturvårdsverkets hemsida med information om projektet