Dagvattenlösningar i gatumiljö

Tyresö kommun har anlagt tre nedsänkta växtbäddar, eller rain gardens som de ibland kallas. De är placerade i vägbanan och syftet är både att rena dagvatten och att skapa en bättre gatumiljö. Förhoppningen är också att anläggningarna ska minska risken för översvämningar eftersom de har en fördröjande funktion.

Tyresö kommun har mer information, bilder skisser på sin hemsida.