Riksrevisionen granskar kommunernas klimatanpassning

RiksrevisionenRiksrevisionen har börjat granska om regeringen och myndigheter effektivt förebygger risker kopplade till översvämningar. Arbetet ska vara klart mars 2016. Anledningen till granskningen är att ansvarsfördelningen mellan staten och kommunerna är komplicerad. Samtidigt riskerar kostnaderna i samband med översvämningar att bli mycket höga om problemen inte förebyggs. Läs mer på Riksrevisionens hemsida