Exploateringsavtal som led i att lösa dagvattenfrågan

    Boverket och Lantmäteriet arrangerar webbseminarium om nya regler kring exploateringsavtal som införts i PBL. Webbseminariet direktsänds 25 nov kl 9:00-12:00, men det går även att se i efterhand. Lagändringen om exploateringsavtal öppnar för att ställa krav på dagvattenhanteringen i samband med exploatering enligt Dagvattenguidens expert. Återstår att se vad Boverket säger. Det brukar gå att ställa frågor till föreläsarna på webbseminarierna genom att skriva i en livechatt under sändningens gång. Så du som har frågor, ta chansen att få svar på dem! Mer information finns på Boverkets hemsida.