Gå på Vatten Avlopp Kretslopp

    Du har väl inte missat att VA-guidens konferens i Karlstad den 10-12 mars har öppnat för anmälan. På www.vattenavloppkretslopp.se kan du även ta in en titt på programmet.

    I delseminarerna för dagvatten den 10-11 mars har du tillfälle att lyssna på fler kommunexempel på temat Vatten- och avloppsfrågor i ett förändrat klimat.

    Värdkommunen Karlstad berättar om sitt projekt för att säkra sjukhuset mot översvämningar med en vall – men hur hanterar man dagvatten innanför invallningen? Vellinge kommun berättar om sitt arbete med VA-planering som till stor del utgår från dagvattenhantering och Årjängs kommun hur även glesbygdskommuner måste jobba med dagvattenhantering.