Konferens om skydd mot översvämningar

  Risken för skyfall ökar i takt med klimatförändringar och stigande temperaturer. Hur redo är du att agera och möta framtidens krav på beredskap? oversvamning-TIVälkommen till två utvecklande dagar för dig som arbetar med VA i kommunen och vill få verktyg för hur du kan hantera översvämningar bättre. Här får du lyssna till ledande experter och framgångsrika praktikfall från hela Sverige.

  VA-guiden kommer finns på plats som utställare under konferensen.

  Träffa bland annat Umeå kommun, Göteborgs stad och Vellinge kommun som utifrån egna erfarenheter berättar hur de handskats med översvämningsproblem, tagit fram kostnadseffektiva lösningar och lyckats med det förebyggande arbetet.

  Läs mer och boka

  Boka senast 1 juli och få 2000 kr rabatt när du bokar både konferens och workshop!*

  Ur programmet:

  • Så kan du öka beredskapen för skyfallshändelser – arbeta smart med skyfallsplaner.
  • Interna samarbeten i kommunen – hur skapar du förståelse över kompetensgränserna?
  • Erfarenheter från extremt skyfall – skapa kostnadseffektiva lösningar.
  • VA-juridik – vem bär ansvaret vid översvämningar?

  *Separat bokningsbar workshop:

  Sara Karlsson från SWECO guidar dig genom en praktisk workshop med fokus på prioritering av förebyggande åtgärder. Under interaktiva former får du tillsammans med kollegor diskutera hur du kan planera för översvämningar och förebygga skador och kostnader.

   

  När: 19-20 september
  Var: Stockholm
  Arrangör: Teknologisk Institut