Dagvattenteknik på vår konferens i Norrköping

  logga_vakNu är programmet till vår konferens Vatten Avlopp Kretslopp klart. Temat är Hållbar VA- teknik för stad och land och det ska verkligen bli intressant. Det parallella seminariet om dagvatten bjuder på följande presentationer:

  • Norrköping jobbar med markavvattning och ansvarsfrågor för diken
  • Stockholm stad har satt en nivå för fördröjning och rening av dagvatten
  • P110 i praktiken -principer för dimensionering av dagvattensystem
  • Vilken indata behövs för att dimensionera en anläggning rätt?
  • Utnyttja stadens hårdgjorda ytor för att minska risken för översvämning
  • Dagvatten + träd = fördröjning + rening
  • Regnbäddar som fungerar -dimensionering, utformning och skötsel
  • Gröna tak – från tätskikt till blommande biotoper
  • Reningseffekt för olika typer av dagvattenanläggningar

  Dessutom blir det dagvatten i plenum. Läs hela programmet på konferensens hemsida. Anmälan dig redan nu. Hoppas vi ses i Norrköping 16-17 mars!