Fem nya filmer om små avlopp från VA-guiden

VA-guiden har tagit fram filmer om små avlopp. Avsikten är att stötta miljökontoren med dels filmer för inspektörer och dels som informationsmaterial till husägare. De kan även användas vid VA-rådgivning och allmän kunskapshöjare. 

Filmerna finns i VA-guidens filmbibliotek – här finns även filmer från tidigare år samt dagvattenfilmer.
Filmerna är producerade av VA-guiden 2016/2017 med stöd av Havs- och Vattenmyndigheten via projektanslag.

Översikt – nya filmerna

Konsumentrådgivning för enskilt avlopp
Cecilia Collin, konsumentjuridiks rådgivare vid Västerås Stad, informerar och tipsar om var du kan läsa mer samt berättar om konsumenttjänstlagen och konsumentköplagen och små avlopp. Tips och råd för den som behöver anlita hantverkare och markentreprenörer för sitt avlopp.

Filmen Konsumentrådgivning för enskilt avlopp

Mikrobiologi i markbaserade anläggningar
Mikael Pell, professor i miljömikrobiologi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) går igenom grunderna för mikrobiologin i markbaserade avloppssystem. En guidning av mikrobernas liv och leverne i anläggnings olika delar. Mikael ordar om nedbrytningen av organiskt material, kväverening samt kort om fosforrening och avdödning av smittämnen. Han tar även upp frågor om skötsel så att mikroberna kan fortsätta att rena avloppsvattnet.

Filmen Mikrobiologi i markbaserade anläggningar

Provgrop
Peter Nilsson, konsult på VA-teknik och vattenvård, och en av VA-guidens experter på markbaserad rening, samt miljöinspektör Rasmus Ahlm, Ystad-Österlenregionens miljöförbund visar och resonerar om provgropens betydelse.

Filmen Provgrop för enskilt avlopp

8 steg till nytt avlopp
En genomgång hur det går till att skaffa ett nytt avlopp. Rasmus Ahlm och Anna Levin vid Ystad-Österlenregionens miljöförbund berättar vad som krävs och vilka steg som behöver tas. En bra film för husägare som funderar på att skaffa enskilt avlopp.

Filmen 8 steg till nytt avlopp

Pumpbrunn för enskilt avlopp
Att pumpa ut det slamavskilda avloppsvattnet gör att ytan i markbädden eller infiltrationen nyttjas mer effektivt. Det gör att livslängden på anläggningen ökar. Pumpen ska ha larm, pumpen och nivåvippan ska rengöras en gång om året och om det finns backventil ska ledningen mellan pump och bädd frostisoleras ordentligt. I filmen medverkar miljöinspektör Anneli Viberg och entreprenör Ronny Sandqvist, båda från Gotland.

Filmen Pumpbrunn för enskilt avlopp