Utbildning: 6§ LAV i Stockholm 12:e sep

Utbildningen innehåller case från Falun, Trosa och Enköpings kommuner som alla fått förelägganden från Länsstyrelsen att ordna allmän VA-försörjning i omvandlingsområden. Dagen kommer också innehålla information från den pågående nationella utredningen om Hållbara vattentjänster, föredrag från Havs- och Vattenmyndigheten, och presentation och diskussion i nuläget vad gäller juridik och domar samt miljöjurist och experter. Målsättningen är att ni i både ska uppdatera er i den senaste juridiken och få diskutera hur ni kan arbeta smart med er VA-planering.

Inbjudan och program (pdf)

Ur programmet:

Therese Carlsson, gruppchef planering, Falu Energi och Vatten berättar om Svartskär Lisselbol, ett område som var nämnt som ett eventuellt utbyggnadsområde i kommunens utbyggnadsplan men där Statens VA-nämnd 2015 kom med ett avgörande om att utbyggnad av allmänt VA ska göras i området, och att arbetet ska vara klart senast 31 december 2018.

– Nu är arbetet i full gång men vägen dit har innehållit överklaganden, diskussioner om detaljplaner, egna enskilda anläggningar och en vattenförening…

Läs avgörandet från VA-nämnden

Marika Hanson, biträdande VA-chef, Enköpings kommun berättar om det långdragna arbetet med området Gåsbacken, ett område som Enköping berättade om på vår utbildning redan 2013. Området skulle bli en avtalslösning i samband med exploatering men ett föreläggande från länsstyrelsen krävde att området måste lösas med allmänt VA.

– Nu pågår till slut arbetet efter många turer VA-utbyggnaden i området.

Rune Larsen, VA-ingenjör, Trosa kommun berättar om området Tofsö där det i januari 2017 beslutades att det med kommunen som huvudman ska genomföras en lokal avloppslösning med kretslopp i fokus. Området fick ett föreläggande från Länsstyrelsen om att anordna allmän avloppsförsörjning i området och beslutet fastställdes även av VA-nämnden. I verksamhetsområdet kommer inte vattenförsörjning att ingå, det kommer att ingå i samfällighetens ansvar.

– Utbyggnad har inte påbörjats än och vi får höra det senaste från planeringen.

Läs mer om området på kommunens hemsida
Beslut från VA-nämnden
Läs mer om området här