Flyttad till oktober, Funktionskontroll små avlopp

Funktionskontroll av befintliga anläggningar

Den planerade utbildningsdagen är tyvärr framflyttad på grund av för få anmälda.

Vi beklagar givetvis detta.

Vi hoppas att kunna återkomma inom kort med en ny plats och tid. Just nu har vi siktet inställt på vecka 42 i oktober 2018.

Mer om utbildningen

Målet är att ge deltagarna en fördjupad kunskap om:

  • hur funktionskontroll kan genomföras i praktiken, vilken utrustning som behövs, vilken provtagning som behöver ske och
  • hur kontrollen kan och bör utformas för olika typer av tekniklösningar

Resultat och slutsatser från utvecklingsprojekt om funktionskontroll av små avlopp i Sverige och i Norge. Dagen innehåller både grundläggande genomgång av hur funktionskontroll och provtagning kan ske i praktiken samt diskussioner om hur funktionskontroll av alla typer av små avloppsanläggningar kan införas i framtiden.

Utbildningen vänder sig till alla yrkesverksamma som arbetar med små avlopp, avloppsinspektörer, va-rådgivare, länsstyrelser, forskare och branschpersoner.

Hur når vi en gemensam metodik?

Dagen avslutas med inspel och diskussion om införandet av funktionskontroll. I diskussionen medverkar bland andra Havs- och vattenmyndigheten, Avloppsguidens användarförening och VVS-fabrikanternas råd.