Funktionskontroll små avlopp, 3 maj 2018, Stockholm

En utbildningsdag som presenterar resultat och slutsatser från utvecklingsprojekt om funktionskontroll av små avlopp i Sverige och i Norge. Dagen innehåller både grundläggande genomgång av hur funktionskontroll och provtagning kan ske i praktiken samt diskussioner om hur funktionskontroll av alla typer av små avloppsanläggningar kan införas i framtiden.

Utbildningen vänder sig till alla yrkesverksamma som arbetar med små avlopp, avloppsinspektörer, va-rådgivare, länsstyrelser, forskare och branschpersoner.

Datum: torsdag 3 maj 2018
Tid: kl. 9:00-16:30
Plats: Saturnus Konferens, Hornsgatan 15, Stockholm. Karta
Avgift: 3500 kr, exkl. moms för medlemmar och annonsörer i VA-guiden. Icke medlem 4200 kr, exkl. moms. I kursavgiften ingår fika och lunch.
Sista anmälningsdag: 2018-04-30
Arrangör: VA-guiden i samarbete med Avloppsguidens Användarförening
Frågor om utbildningen:  Marie Albinsson, 070-285 63 36

Ladda ner inbjudan och program

Mer om utbildningen

Målet är att ge deltagarna en fördjupad kunskap om:

– hur funktionskontroll kan genomföras i praktiken, vilken utrustning som behövs, vilken provtagning som behöver ske och
– hur kontrollen kan och bör utformas för olika typer av tekniklösningar

Ur programmet

Surrogatparametrar – tio kommuner prövar ny metodik för uppföljning av minireningsverk
Anna Ericsson, Södertälje kommun och Marie Albinsson, Ecoloop/VA-guiden

Uppföljande kontroll av nya små avloppsanläggningar – redovisning av LOVA-projektet
Bodil Forsberg och Charlotta Larsson, Kungsbacka kommun

Planlaser och rökpatroner – uppföljning av markbaserade anläggningar
Maja Englund, RISE

Funktionskontroll av markbaserad rening i fält
Johan Hedin, Brännmossen AB

Funktionskontroll i Norge – resultat från mer än 5 års studier
Erik Johannessen, COWI

Erfarenheter av provtagning i fält
Inga Herrmann, Luleå Tekniska Universitet

Branschens förslag på införande av funktionskontroll
Daniel Hedlund VVS-fabrikanterna och Patrik Ellis Baga Water Tecnology

Hur når vi en gemensam metodik?

Dagen avslutas med inspel och diskussion om införandet av funktionskontroll. I diskussionen medverkar bland andra Havs- och vattenmyndigheten, Avloppsguidens användarförening och VVS-fabrikanternas råd.

Några projekt presenterades kortfattat på konferensen Vatten Avlopp Kretslopp 2018 här finns referat från 21 mars i Gävle.

Varmt välkommen!

3/5 2018 Funktionskontroll små avlopp (Stockholm)
Anmälan är bindande men kan överlåtas. Lunch och fika ingår. Priser anges exklusive moms.
För- och efternamn
T.ex. Miljöinspektör, konsult etc
Hos oss hittar du oberoende, heltäckande och tillförlitlig information som hjälper dig att hålla dig uppdaterad, öka din kunskap och ta del av andras erfarenheter och dokument.

Faktureringsuppgifter

Var noga med att ange adress dit faktura för utbildning ska skickas.
Gatuadress eller Box
Skickar