20 november, Gemensamhetsanläggningar för va i praktiken i Göteborg

Nu erbjuder VA-guiden sin uppskattade utbildning om gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp igen. Denna gång i Göteborg den 20 november med stor vikt på va-frågor i vardagen för tjänstepersoner som jobbar med va-planering, tillsyn och va-utbyggnad på kommuner, va-bolag och konsultbolag.

Målet med utbildningen är att sprida kunskap och erfarenheter om gemensamhets-anläggningar genom konkreta exempel på hur frågan har hanterats. Dagen innehåller flera kommuncase med fokus på hur man praktiskt jobbar med gemensamhetsanläggningar för va både vid planering, genomförande och i kommunikation med fastighetsägare. Från myndigheter kommer nulägesanalyser ges för vad som händer på området, diskussioner kring förslaget om gemensamhetsanläggningar ifrån utredningen om hållbara vattentjänster och mycket tid för dialog och erfarenhetsutbyte kommer att finnas.

Inbjudan och fullständigt program för dagen hittar du här!

Utbildningen innehåller föredrag från kommuner, jurister och experter såsom:
Margareta Lundin Unger, Havs- och Vattenmyndigheten
Jonas Christensen, jurist Ekolagen Miljöjuridik
Ruth Arvidsson, lantmätare Torkel Öste AB
Mats Johansson, VA-guiden/Ecoloop
• Flera olika kommuncase  bland annat från:
– Varbergs kommun med Dennie Lyckdal, marknadsingenjör, VIVAB
– Grästorps kommun med Tobias Leverin, Fiber, vatten och avlopp i Flo ekonomiska
förening & Jennifer Ringsby, Skandinavisk kommunalteknik


Datum: 20 November 2018
Tid: kl 9.30-16.30 (Kaffe från kl 9.00)
Plats: Kooperativet Pagoden, Gullbergs Strandgata 15, 411 04 Göteborg (länk till karta)
Arrangör: VA-guiden
Pris: Medlemmar inom VA-guidens va-planering & små avlopp: 4 900 kr exkl. moms. Ej medlemmar: 5 900 kr exkl. moms. Anmälan är bindande men kan överlåtas.

Anmälan är stängd!

Vid frågor kontakta Marie Strand, tfn 018-10 57 01, marie.strand@vaguiden.se 

 

DELA