20 november, Gemensamhetsanläggningar för va i praktiken i Göteborg

En utbildningsdag om gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp. Utbildningen innehåller föredrag från kommuner, jurister och experter. Utbildningen riktar sig till tjänstepersoner på kommuner och va-bolag som jobbar med va-planering och allmänt va samt konsulter och branschpersoner.

Målet med utbildningen är att sprida kunskaperna och erfarenheter om gemensamhetsanläggningar genom konkreta exempel på hur frågan har hanterats. Dagen innehåller flera kommuncase med fokus på hur man praktiskt jobbar med gemensamhetsanläggningar för va både vid planering, genomförande och i kommunikation med fastighetsägare. Från myndigheter kommer nulägesanalyser ges för vad som händer på området, diskussioner kring förslaget om gemensamhetsanläggningar ifrån utredningen om hållbara vattentjänster och mycket tid för dialog och erfarenhetsutbyte kommer att finnas.

VA-guiden återkommer med inbjudan och fullständigt program så snart det är klart.

Datum: 20 November 2018
Plats: Kooperativet Pagoden, Gullbergs Strandgata 15, 411 04 Göteborg (länk till karta)
Arrangör: VA-guiden
Frågor om utbildningen: Marie Strand, tfn 018-10 57 01

Se alla VA-guidens utbildningar

DELA