Kommunens ansvar enligt 6 § vattentjänstlagen, 5 juni 2018, Stockholm

En utbildningsdag om kommunens ansvar enligt §6 vattentjänstlagen (LAV). En högaktuell fråga då utredningen om hållbara vattentjänster förväntas vara klar under våren 2018. Dagen innehåller föredrag från kommuner och experter samt diskussioner om hur de nya lagförslagen kommer påverka kommunernas va-planering.

Utbildningsdagen riktar sig till tjänstepersoner på kommuner och va-bolag som jobbar med små avlopp och va-planering samt konsulter och branschpersoner.

Ur programmet:

 • Anders Grönvall, Utredningen Hållbara Vattentjänster, Utredningen om Hållbara vattentjänster
 • Gilbert Nordenswan, Svenskt Vatten, Svenskt vattens synpunkter på förändringar i Vattentjänstlagen
 • Krister Törneke, Tyréns & Kerstin Rosén Nilsson, Länsstyrelsen i Stockholms län, Frågor, reflektioner och diskussion
 • Diskussion – Vad betyder utredningens förslag för kommunernas arbete med VA-utbyggnad och VA-planering?
 • Olika kommunexempel:
   • Erik Norin, MittSverige Vatten & Avfall
   • Stefan Sjögren, Örebro kommun
   • Hanna Leife & Ludvig Lagerkranz, Norrtälje kommun

Utförligt program och inbjudan för utbildningsdagen

Datum: tisdag den 5 juni 2018
Tid: 
09:30–16:30 (kaffe & macka från kl 09:00)
Plats:
Norra Latin CCC-konferens, Drottninggatan 71B Stockholm, länk till karta
Sista anmälningsdag:
Anmälan senast den 25 maj.
(Anmälan är bindande men kan överlåtas.)
Avgift: 
3900 kr, exkl. moms för medlemmar i VA-guiden inom va-planering. Icke medlem 4800 kr, exkl. moms. I kursavgiften ingår fika och lunch.
Arrangör: 
VA-guiden AB
Frågor om kursen:
Marie Albinsson, 070-285 63 36

5/6 Kommunens ansvar enligt 6 § vattentjänstlagen, Stockholm
Anmälan är bindande men kan överlåtas.
För- och efternamn
T.ex. VA-ingenjör, VA-strateg, miljöinspektör osv.
Hos oss hittar du oberoende, heltäckande och tillförlitlig information som hjälper dig att hålla dig uppdaterad, öka din kunskap och ta del av andras erfarenheter och dokument.

Faktureringsuppgifter

Var noga med att ange adress dit faktura för utbildning ska skickas.
Gatuadress eller Box
Skickar
DELA