Nutribute – crowdfunding för Östersjön

Via sidan nutribute.org kan åtgärder för Östersjön finna nya vägar till finansiering. Crowdfunding, eller gräsrotsfinansiering, handlar om att presentera sin idé för likasinnade som i sin tur kan stötta i stor eller liten skala.

Nutribute står för “Nutrients” och “Contribute”. Tanken är att skapa en plattform för att förena initiativtagare och likasinnade för att få till åtgärder som minskar övergödningen av Östersjön.

Alla organisationer som har idéer för hur Östersjöns vattenstatus kan förbättras är välkomna att starta en kampanj. Nutribute granskar kampanjförslagen och bedömer om de platsar i plattformen med tanke på trovärdighet, möjlighet till uppföljning och att de kan göra skillnad.

I dagsläget har den som vill donera pengar fem kampanjer att välja mellan.

Nutribute har tagits fram av John Nurminens stiftelse och NutriTrade som finansierats av EU Interreg Central Baltic och Egentliga Finlands förbund.